Февруари месец 2020 се проведе Конференция на тема “Идеологията Барневерн и българското социално законодателство и практика” с адв. Шейтанов и адв.д-р Виктор Костов – гост лектори. Събитието се проведе в гр. Русе “Канев Център”

Темите, които се разискваха на събитието бяха ” Закон за социалните услуги – Фокус на детското законодателство в България” и “Заплаха за традиционното семейство и основни човешки права в новите социални и детски политики”

Организатор на събитието беше Сдружение РОД (Родители обединени за децата). Медиен партньор DI Solution