Изграждане и поддръжка на видеонаблюдение

Видове камери за видеонаблюдение

Изграждането на система за видеонаблюдение е един от най-успешните начини за осигуряване на сигурност и охрана. При избора на камери изкачат следните логични въпроси: какво ще охранявам, къде ще наблюдавам, колко пари мога да отделя за видеонаблюдение, какви ще са щетите ми в случай на евентуален взлом в имота, който Read more…